احداث پل عابر پیاده کوی احمدآباد بر روی اتوبان پاسداران
احداث پل عابر پیاده کوی احمدآباد بر روی اتوبان پاسداران

آساخبر: معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز گفت: به دنبال تصویب طرح احداث پل عابر پیاده کوی احمدآباد بر روی اتوبان پاسداران، در نهمین نشست کمیته فنی مشترک شورای ترافیک استان، این پل به زودی احداث می شود.

مهدی یوسفی افزود: در نهمین نشست کمیته فنی مشترک شورای ترافیک استان علاوه بر طرح فوق، طرح ایمن سازی ترافیکی دوربرگردان مسیر چایکنار روبری جایگاه سوخت و کوی فاطمی نیز مطرح و طرح پیشنهادی سازمان ترافیک شامل اصلاح هندسی و استفاده از تجهیزات ترافیکی مورد تصویب قرار گرفت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز، تصویب طرح اصلاح هندسی میدان شهدای لاله واقع در منطقه هفت شهرداری تبریز را از دیگر مصوبات این نشست اعلام کرد.

رییس کمیته مشترک فنی شورای ترافیک استان اظهار داشت: در این جلسه طرح انسداد دور برگردان مسیر تندرو در محل اتصال با میدان راه آهن و طرح اصلاح هندسی آن نیز با نظر موافق اعضا به تصویب رسید.