وضع موجود حقوق کودک نیاز به بازبینی دارد
وضع موجود حقوق کودک نیاز به بازبینی دارد

آساخبر: حقوقدان و دبیر انجمن علمی حقوق کودک ایران گفت: وضع موجود حقوق کودک در کشور نابسامان است و بازاندیشی و بازبینی این نظام حقوقی ضروری است.

آرین قاسمی افزود: هفته حقوق کودک فرصت مناسبی برای بازبینی و بازاندیشی نظام حقوقی در مورد حقوق کودک است و با آگاه‌سازی همگانی در رابطه با حق‌های کودکان می‌توانیم به سوی وضع مطلوب حرکت کنیم.

وی اظهار داشت: متاسفانه حقوق کودک در ایران جنبه واکنشی دارد و همواره همگان منتظر می مانند تا اتفاق ناگواری برای یک کودک یا جمعی از کودکان رخ دهد تا دست به حمایتگری بزنند در حالی که در نظام حقوقی کودک باید جنبه کنشی و فعال داشته باشیم.

قاسمی ادامه داد: حقوق کودک در کشور همیشه ذیل مفهوم خانواده و آموزش کودک دیده شده در حالی که جهان حقوق کودک، وسیع‌تر و پیچیده‌تر از این دو مفهوم است.

دبیر انجمن علمی حقوق کودک ایران با اشاره به ماده سه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به موضوع آگاهی بخشی در زمینه حقوق کودک تاکید کرد و افزود: عمده ترین مساله در رابطه با موضوع حقوق کودک، فقدان آگاهی از نظامی حقوق کودک است که شامل حق های کودکان و ساختار و سامانه حمایت از کودکان است.