بازدید استاندار آذربایجان شرقی از پایگاه امداد و نجات مستقر در کوه عینالی تبریز - آساخبر | آساخبر