بازدید استاندار آذربایجان شرقی از پایگاه امداد و نجات مستقر در خیابان استاندارد تبریز - آساخبر | آساخبر