İlham Əliyev: #Füzuli şəhəri Ermənistanın işğaləndan #azad_oldu
İlham Əliyev: #Füzuli şəhəri Ermənistanın işğaləndan #azad_oldu

Asaxəbər: Azərbaycan cumhurbaşqanı, İlham Əliyev, canlı danışıqda bildirdi: Azad olması aylar sürəcək deyilən Azərbaycan cumhurusunun Füzuli şəhəri bu ölkənin ordusunun himmət və təlaşı ilə qısa müddətdə Erməni işğalından azad edildi.

 

۳۰ İllik Erməni işğalı nəticəsində bu tarixi şəhərdən demək olar ki, heç bir şey qalmayıb və biz bu şəhəri yenidən dikəcəyik.

Ermənistanın sivillərə mütəcaviz və alçaqca saldırıları Azərbaycan xalqının idarəsini yenməz.

Yoxsul Ermənistan bunca silahı hardan gətirir?
Kim onlara silah verir? Bu silahlar qeyr-qanuni onlara göndərilir.
Biz heç zaman sivillərə saldırmayacağıq.
Ermənistana savaş meydanlarında cavab verəcəyik.