با عرض پوزش سامانه در حال بروز رسانی می باشد. بزودی با شما همراه خواهیم بود ...
کد خبر : 1476
تاریخ انتشار : 1397/4/22  11:6 July 13, 2018, 3:36 p.m.

حضور بانوان در ورزشگاه ها

تقدیر از تربیت بدنی تبریز


سال‎‎هاست میادین ورزشی ما از تماشاگران بانو خالیست. مشکلاتی که پس از انقلاب گریبانگیر این مورد شد، به وسعتی بود که روز به روز بر گرهی آن افزوده میشد. چند سال پیش با تلاش احمدینژاد رئیس جمهور وقت، درهای استادیوم ورزشی تهران به روی بانوان گشوده شد تا سکوهای تماشاگران شاهد تشویقهای پرشورتری بشوند. اما این کار زود به ناکامی کشید. این مشکلات کمکم تهدیدی شد برای امنیت کشورمان. همه جای جهان انگشت روی این موضوع گذاشتند. در ریاست جمهوری روحانی این امر دوباره مطرح شد و قول بر برگزاری ورزشگاهها با تماشاگران بانو داده شد. باز قضیه به مراتب سیاسی پیچیدهتر شد.

اما در گوشه و کنار ایران شنیدهها حکایت از این داشت که بانوان گاه در سکوهای تماشاگران نشسته و تشویق میکنند. و گاه دختران با تیپ پسرانه و گاه خشن(!) وارد میدان شدهاند و پس از ورود در بین تماشاگران پسر سلفی گرفتهاند. این کار زمانی علنیتر شد که یکی از دختران در سکوی تماشاگران عکاسان ورزشی را به خود جلب کرد و سوژهی رسانهها شد. این موضوع از سویی طنز شبکههای مجازی شد و از سویی داد برخی را درآورد.

پیش از این در اردبیل تجربهای از حضور بانوان رسما حاصل شده بود. اخیرا در بازیهای والیبال نوجوانان آسیا- تبریز شاهد حضور پرشور و پرحجم بانوان بودیم. این کار به بهترین نحو ممکن اجرا شد و به بار نشست. از این بابت باید مدیریت و حراست سازمان ورزش و جوانان آذربایجان شرقی را ستود. دست کم میتوان ادعا کرد این امر امکانپذیر است به شرطی که صورت خشنی از مخالفان به خود نگیرد. مخالفان برای تحریم حضور بانوان از هیچ کاری دریغ نمیکنند و با خشونت تمام عمل خواهند کرد که کار سخت سازمان ورزش را برای به کرسی نشاندن حضور بانوان نشان میدهد. این الگو میتواند برای همهی شهرهای دیگر به کار رود. این کار در واقع، پافشاری مدیران ارشد استان بوده است، وگرنه محال میبود. اجرای شایستهی این امر، یعنی اتفاق نظر مدیران استانی در تحقق ورزش پاک، ما را به روزهای آینده امیدوارتر میکند.

با این که دردسر بانوان برای ورود انکار نکردنیست، به عنوان عکاس شاهد بودم که با شور و انگیزهی زیادتری مشارکت میکنند. هر گونه ادعای قبلی که یکجایی زنان و مردان ممکن نیست مگر به فسادی منجر بشود، خط باطل کشیده شد. امروزه باید گفت، هیچ مشکلی پیش نمیآید مگر با دخالتهای ناشایست کسانی که اخلاق فاسد دارند.