با عرض پوزش سامانه در حال بروز رسانی می باشد. بزودی با شما همراه خواهیم بود ...
کد خبر : 3638
تاریخ انتشار : 1397/7/1  14:1 Sept. 23, 2018, 5:31 p.m.

واکاوی رویدادهای مهم اخیر منطقه

آتش در بصره رگبار گلوله در اهواز!

آساخبر/عارف دورقی/:همه چیز به ظاهر از تجمع چند جوان و مردمی که از کمبود خدمات رسانی در شهر بصره به ستوه آمده اند شروع شد مردمی خشمگین که برای اعلام اعتراض خود دست به تخریب و آتش زدن مراکز دولتی و اماکن سیاسی متعلق به دولتمردان خود پرداختند تا اینجای ماجرا همه چیز عادی است اما آنچه

همه چیز به ظاهر از تجمع چند جوان و مردمی که از کمبود خدمات رسانی در شهر بصره به ستوه آمده اند شروع شد مردمی خشمگین که برای اعلام اعتراض خود دست به تخریب و آتش زدن مراکز دولتی و اماکن سیاسی متعلق به دولتمردان خود پرداختند تا اینجای ماجرا همه چیز عادی است اما آنچه که موضوع را غیر عادی کرد هجمه افراد خاص به کنسولگری ایران در بصره در حاشیه ماجراجویی های باصطلاخ اعتراض به عدم خدمات دولت عراق به مردم است سئوال اینجاست نقش کنسولگری ایران در خدمات رسانی یا عدم خدمات رسانی دولت عراق به مردم چیست!؟ آیا این مرکز که طبق قوانین بین المللی از مصونیت برخوردار است اساسا وظیفه خدمات رسانی به مردم عراق در زمینه عمرانی و ...دارد ؟! بدیهی است که جواب منفی است 
آنچه که در حادثه هجوم و آتش زدن کنسولگری ایران در بصره باید بررسی کرد ماهیت پشت پرده عوامل آن است.
در بررسی ابعاد این رویداد آنچه که به سهولت قابل مشاهده است نقش راه اندازی کنسولگری های دولت سعودی و امریکا در این شهر مهم و استراتژیک است. راه اندازی این دو مرکز اساسا نه برای ارائه خدمات کنسولگری است بلکه تنها برای فعالیت های سیاسی و تخریبی در این استان مهم و نفتخیز شیعه نشین بمنظور تحت تاثیر قرار دادن مرزهای ایمن ایران و عراق در این نقطه مهم اقتصادی و اجتماعی است برای بررسی ابعاد و زاوایای مختلف برنامه های دو دولت متخاصم یعنی ال سعود و امریکا برای راه اندازی فتنه های مختلف در استان بصره و به تبع آن منطقه مرزی ایران و عراق می‌توان به تحلیل ها و شواهد گوناگونی اشاره کرد اما حادثه تروریستی صبح روز شنبه ۳۱شهریور در اهواز که درست در سالگرد تهاجم رژیم مفلوک بعثی روی داد یکی از نشان های بارز دیگری از برنامه ریزی مثلث شوم اسرائیل -ال سعود و امریکا برای شعله ور کردن آتش فتنه در این منطقه است.
فتنه ای که به نظر می رسد مدت هاست وابستگان این جریان جنایتکار بروی آن برنامه ریزی کرده اند تا به خیال خود بتوانند این منطقه مهم و استراتژیک را دستخوش ناامنی و فتنه های قومی، مذهبی و اجتماعی بکنند اما واقعیت آن است که جنایتکارانی که کودکان، زنان، جانبازان و سربازان بی سلاح به رگبار میبندند میدانند که مهم‌ترین عامل ناکامی آنها در تحقق نقشه های شوم خود «مردم» است مردمی که در این ۴۰سال در امتحان های سخت تری همچون ۸سال جنگ تحمیلی و انواع فتنه و جریانات تروریستی سربلند بیرون آمده اند و به هیچ عنوان حاضر نبوده اند که از آرمان های انقلابی که بخاطر آن خون ریخته اند و سرزمینی که برای صیانت از آن جوانان عزیزی جانفشانی کرده اند کوتاه بیایند.
آتش فتنه در بصره و رگبار گلوله های ناجوانمردانه در اهواز هر دو نشان از یک توطئه بهم پیوسته هستند که فلش جهت آن دقیقا مزدوران استکبار جهانی در منطقه را نشان می‌دهد مزدورانی که دیر یا زود باید صدای گلوله ها ‌‌و آتش فتنه هایی را که در کشورهای مختلف اسلامی به پا کرده اند را در خیابان های اطراف کاخ های عنکبوتی خود بشنوند.!
قطعا و به یقین مقصد بعدی آتش بصره و گلوله های اهواز در خیابان های ریاض و جده است...
“ عارف دورقی “