با عرض پوزش سامانه در حال بروز رسانی می باشد. بزودی با شما همراه خواهیم بود ...
کد خبر : 3687
تاریخ انتشار : 1397/7/3  8:16 Sept. 25, 2018, 11:46 a.m.

رسانه ها را باید ضرب در صفر کرد

چرا تسنیم تلاش می کند سلفی گرفتن را مهار بکند

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ اخیراً انجمن روانپزشکی امریکا، تمایل به عکس گرفتن از خود یا همان "عکس سلفی" را به عنوان اختلال روانی تایید کرده است که آن را با اصطلاح "سلفیتیس" یا selfitis نامیده‌اند.

تعریف "سلفیتیس": "تمایل وسواسی ـ اجباری برای گرفتن عکس از خود و فرستادن آن در شبکه‌های اجتماعی تا بتوانند کمبود عزت نفس و شکاف حاصل از فقدان صمیمیت را جبران کنند و در سه سطح رده‌بندی می‌شود؛ لب مرزی، حاد و مزمن."

1.       اگر روزی سه عکس سلفی از خود می‌گیرید اما آنها را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک نمی‌گذارید، در رده‌ سلفیتیس لب مرزی قرار می‌گیرید.

2.       اگر روزی حداقل سه عکس از خودتان را به این شبکه‌ها ارسال می‌کنید، دچار اختلال سلفیتیس حاد هستید.

3.       اگر اشتیاق غیرقابل کنترلی برای گرفتن روزانه شش عکس از خود و ارسال آنها را تجربه می‌کنید، شما دچار اختلال سلفیتیس مزمن هستید.

افرادی با مشخصه‌های «توجه‌طلب با اعتماد به‌نفس پایین»، «خودشیفته‌ها»، «افراد دوری‌گزین»، «افرادی که به دنبال آخرین مد هستند»، «وابستگی ایجاد شده به دنبال انتشار عکس و دریافت لایک» بیشتر درگیر این حالت هستند.

این پدیده می‌تواند اختلال "خودشیفتگی ـ دیجیتالی" به همراه داشته باشد.

------------

این متن خبرگزاری تسنیم است. در همین حد و اندازه! نه منبعی دارد و نه بحثی راجع به آن. اصطلاح "انجمن روان پزشکی امریکا" بدون لینک و ارجاع آمده. همان خبرگزاریست که داعیهی مبارزه با علوم انسانی غربی دارد. ظاهرا مشکل از نظر خبرنگار مزبور به حدی بودی که مبارزه علیه علوم انسانی فدای این بیانیه بشود. بیشتر سایتهای خبری به این موضوع پرداختهاند و کار مشرقنیوز جالبتر از بقیه: عکس اوباما را با چند نفر در حال سلفی گرفتن برگزیده. مبارزه با تهاجم غرب با دستاوردهای غرب! مشرق نیوز در این امر پیشتاز است. یعنی یک موضوع مثلا علمی را سیاسی کرده.

اما خود موضوع سلفی! آیا روانشناس میتواند در مورد کار هنری فتوا بدهد؟ بر فرض که این ادعای تسنیم، پژوهش واقعی انجمن روان پزشکان امریکا باشد. چه گونه یک روان پزشک میتواند در مورد اثر هنری صحبت و فتوای بیماری بدهد؟ سلفی از آن جایی که کار با دوربین است، کار هنریست؛ و کسی نمیتواند ادعا بکند کدام بیشتر هنریست و کدام کمتر؛ چه برسد به این که بیماری تلقی بشود. همهی سایتهایی که به فتوای تسنیم دامن زدند، ذیل همین سلفی بگیرها هستند ولی چرا بازنشرش میدهند؟ آیا خودآزاری در ایران تمامی نخواهد داشت؟ هر آن چه مردم به استقبالاش رفتهاند، فتواهای عجیب و غریب علیه آن رواج یافته و بعد فراموش شده. یادمان نرفته رسانهها هر روز خدا از استفادهی گوشی همراه مردم را بر حذر میکردند و امروزه کسی را نمیتوان یافت که از آن بیبهره باشد. رسانههایی که باز نشرش میدهند عادت دارند که برای مردم هر روز خوراک تهیه بکنند تا از قافله جا نمانند. مثل پزشکانی که سیگار را ممنوع میکنند ولی خود میکشند. آیا کار تسنیم و رسانهها بیماریست یا سلفی گرفتن؟ رسانهها را باید ضرب در صفر کرد.