با عرض پوزش سامانه در حال بروز رسانی می باشد. بزودی با شما همراه خواهیم بود ...
کد خبر : 4649
تاریخ انتشار : 1397/8/5  18:17 Oct. 27, 2018, 9:47 p.m.

تائب لطفی برای همه فصول

تحلیلی در مشارکت اجتماعی در میادین ورزشی تبریز

چه شد که فیلم هواداری از حضور بانوان در میادین ورزشی در همه جای ایران منتشر شد؟ رسانه های محلی ما در تبریز در بده بستان ها و آرزوهای حقیرانه غرق شده اند، و انتظاری از آن ها نیست. این رسانه ها هیچ کار موثری انجام نمی دهند. این فیلم ها نشان دهنده ی یک نیروی قوی برای مشارکت اجتماعی ست. این حرکت قدرتمند که از تبریز برخاست، مدیون تائب لطفی ست: او هم ذوق سرودن دارد و هم ذوق مردم داری. متاسفانه در هیچ فیلم منتشر شده که دیدم، اسمی از تائب نبود و این جفاست برای تاریخ جریان های مردمی. هر کار ماندگار و موثر به یک نام بسته است و حذف آن آسیب بر پیکر تاریخ است. تائب کسی ست که باید نام او را در صدر رسانه های رسمی نشاند، و کاپ شجاعت و دلیری به او اهدا کرد.