با عرض پوزش سامانه در حال بروز رسانی می باشد. بزودی با شما همراه خواهیم بود ...
کد خبر : 5669
تاریخ انتشار : 1397/9/7  15:20 Nov. 28, 2018, 6:50 p.m.

مقاله

فوتبال پاک

در دو سه سال اخیر لیگ برتر ایران دچار تغییر و تحولاتی شده که امید رسیدن به فوتبال پاک را زیاد کرده

خلیل غلامی

-         گل ما در بازی پرسپولیس آفساید اعلام شد و بعدا این آفساید خودش خطا شد. با این که مسجل بود گل صحیح است، با این حال تماشاگران تراختور بیهیچ خشونتی سکوها را ترک کردند، تا داوری واقعی را بسپارند به دست اهلان و کارشناسان بیطرف.

-         درگیریهای درون میدان با خونسردی تمام و مثال زدنی مسعود شجاعی به پایان رسید. و این آرامش باعث رونق یک بازی خوب و به یادگار ماندنی شد، بی این که سکوها متشنج بشوند. شجاعی و برخی از بازیکنان خوب ایران که در اختیار تراختور بودهاند، مروج آرامش در میادین بودهاند.

-         پرچم ژاپن در سکوهای تراختور که آلوده به فتنه و آشوب شده بود، به هواداری از یک بازیکن متعصب و باغیرت (یوکیا سوگیتا) تعبیر شد که عاری از هرگونه خشونت بود. تعابیر شتابزدهی اولیه که میتوانست محمل یک ناآرامی بوده باشد، خطا بودناش دوباره آشکار شد.

-         تَرک سرمربی (جان توشاک) و بازیکنان موثر تراختور (آنتونی استوکس/ لی اروین) در وضعیتی غیرمنتظره، با صبر و حوصلهی کادر باشگاه و هواداران تراختور، به شکلی عالی از تیمداری رسید که بازی با پرسپولیس از نمودهای بارز خویشتنداری و اعتماد به نفس بود.

اینها امتیازهاییست که تراختور در بازی با پرسپولیس به دست آورد و کمتر بدان اشاره شد. این امتیازات، نتایج بلند مدتی دارند: نتایجی که ریشههایش در اکنون ماست. مطالبات آرام و باحوصلهی مردم امروزه نیازیست که باید برای باشگاههای پرهوادار جا بیافتد. رفتار شایستهی ورزش فوتبال باید از جایی کلید بخورد و به نظر میرسد در بازی با پرسپولیس نمود بیشتری یافت. باید توجه کرد که لیگ برتر ایران در این دو سال تغییرات نسبتا خوبی کرده که جایگزینی رفتار ورزشی چندان گزاف به نظر نمیرسد.