با همراهی مسئولین استانی و محلی و نماینده مردم تبریز در مجلس صورت گرفت:

گزارش تصویری/بازدید استاندار آذربایجان شرقی از واحد تولید کننده برد های الکترونیکی در تبریز

آساخبر/عکس:نیر محمدی/:استاندار آذربایجان شرقی با همراهی مسئولین استانی و محلی و نماینده مردم تبریز در مجلس از واحد تولید کننده برد های الکترونیکی در تبریز بازدید کرد

سرویس :


عکس : ar mpfard

کد خبر : 5029 Nov. 6, 2018, 10:55 p.m.