به همت بنیادفرزانگان (سالمندان) آذربایجانشرقی برگزار شد

گزارش تصویری/جلسه هم اندیشی پیرامون موضوع چالشهای سالمندی درآینده با حضور اصحاب رسانه های فعال واثرگذاراستان

آساخبر/عکس: بابک طهافی/جلسه هم اندیشی با موضوع چالشهای سالمندی درآینده به همت بنیادفرزانگان (سالمندان) آذربایجانشرقی با حضور اصحاب رسانه های فعال واثرگذاراستان برگزار شد

سرویس :


عکس : ar mpfard

کد خبر : 5887 Dec. 5, 2018, 1:04 a.m.