علی فاطمی در توضیح این مطلب افزود: مشکلات انتقال ۲۲۴ میلیون دلار حل شده و با احتساب این مبلغ حدود ۶ تا ۲۰ میلیون دوز واکسن می تواند وارد کشور شود. با توجه به متغیر بودن قیمت واکسن ها به واسطه تکنولوژی ساخت مشخص نیست دقیقا چه تعداد واکسن را دریافت خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی از واکسن ها تقریبا چهار برابر دیگر واکسن ها قیمت دارند، گفت: اگر واکسن های گرانتر خریداری شود حدود ۶ میلیون نفر واکسینه می شوند و اگر واکسن های ارزانتر خریداری شوند حدود ۲۰ میلیون نفر می توانند در ایران واکسینه شوند. صحبت درباره تعداد دوز وارداتی صرفا گمانه زنی است.

نایب رئیس انجمن داروسازان با تاکید بر اینکه ارزانتر بودن واکسن های کرونا دلیلی برای کیفیت پایینتر آنها است نیست، گفت: واکسن های بر پایه MRNA  معمولا ارزانتر و ایمن تر هستند و واکسن هایی که بر پایه روش های قدیمی ویروس غیر فعال ساخته شده اند ۱۲۰ دلار قیمت دارند و واکسن های مدرنا و فایزر هم به مبلغ ۳۰ تا ۵۰ دلار به فروش رسیده اند.