image_printپرینت خبر

 قیمت پراید ۱۱۱ از ابتدای هفته گذشته تا امروز بر روی ۱۵۵ میلیون تومان ثابت مانده است و پراید ۱۳۱ نیز در این مدت بر روی قیمت ۱۳۹ میلیون تومان ثابت مانده است. در این بین پراید ۱۳۲ در این مدت کاهش قیمت یک میلیون تومانی را تجربه کرده است و از ۱۳۴ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به قیمت ۱۳۳ میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۵۱ مدل ۱۳۹۹ نیز در این مدت کاهش قیمت را تجربه کرده است و این خودرو از ۱۵۰ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۱۴۹ میلیون تومان رسیده است.

در بین خودروهای پژو موجود در بازار نیز کاهش قیمت های جزئی در هفته گذشته در بین خودروهایی نظیر پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ این گروه دیده می شود و این خودرو از ۲۵۳ میلیون تومان در ابتدای هفته گذشته امروز به ۲۵۱ میلیون تومان رسیده است و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز در این مدت ۴ میلیون تومان ارزان شده است و در حال حاضر ۳۰۴ میلیون تومان قیمت خورده است و در این میان خودرو پژو پارس ساده مدل ۱۳۹۹ مسیر دیگری را در این مدت پیش گرفته است و این خودرو با افزایش قیمت یک میلیون تومانی از ابتدای هفته تاکنون در حال حاضر ۲۵۳ میلیون تومان قیمت خورده است.

گفتنی است که خودروهای مونتاژ این گروه پس از آنکه در اواسط هفته گذشته از یک میلیارد تومان فراتر رفتند دوباره وارد مسیر کاهشی شدند؛ پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۸ از ۹۴۵ میلیون تومان در اواسط هفته امروز به ۹۴۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۹۹ این خودرو نیز در این مدت ۱۰۵ میلیون تومان ارزان شده است و در حال حاضر ۹۹۵ میلیون تومان قمیت خورده است.

قیمت روز خودرو در جدول زیر آمده است:

آخرین قیمت خودرو در بازار / دنا ٣٢۵ میلیونی شد

 

منبع: خبرآنلاین