image_printپرینت خبر

دکتر محمدجواد صالحی نژاد در نشستی با رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ، از همکاری و حمایتهای رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پروژه های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانه های مرزی در غرب و شمال غرب کشور تقدیر و قدردانی کرده و افزود: خوشبختانه با عنایت و حمایتهای ریاست و معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی  استان در اجرای پروژه های مرتبط در آذربایجان شرقی، هرگز دچار مشکل اساسی نبوده ایم و طبق برنامه ریزی های انجام شده، اقدامات در زمان مناسب اجرا و به بهره برداری رسیده و تولید ملی کشور خود را نشان داده است.

وی در ارتباط با پروژه های نیمه کاره و راکد مربوط به آذربایجان شرقی گفت: خوشبختانه با تامین اعتباری که در سال جاری دریافت خواهد شد، امکان اتمام این پروژه ها به وجود آمده و با برنامه ریزی و قردادهایی که با پیمانکاران و بهره برداران بسته شده عملی خواهد شد و فرصتی مناسب برای بهره بردارانی به وجود آمده که با مشارکت در این پروژه ها و استفاده از علم روز در کشاورزی نوین به بهره مندی برسند.

دکتر صالحی نژاد در ارتباط با تحویل پروژه ها گفت: باید در یک چارچوب مشخص و معین فرآیندها تعریف شوند و مشکلی در اجرای فرآیندها وجود نداشته باشد.

وی افزود: ما به عنوان مجری طرح با پیمانکاران تعهد و قرارداد مشخصی تعیین کرده ایم و بر اساس همین قرارداد اگر تامین اعتبار صورت بگیرد در مدت ۲ الی ۳ ماه امکان تحویل موقت وجود خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزیها حدود ۱۳۵۰هکتار تحویل و تحول شده و پس از رفع مشکلات به مرحله بهره برداری رسیده است و این موجب دلگرمی خواهد بود و ۸۰۰ هکتار توسط رهسرا در حال تحویل است .

وی تاکید کرد: بعد از اجرای تعهدات دو طرفه بین مجری طرح شبکه های فرعی آبیاری و پیمانکاران امکان واگذاری مابقی اراضی نیز وجود خواهد داشت و قبل از آن به دلیل نواقص و عدم تامین منابع و بسته نشدن پرونده قرارداد امکان واگذاری وجود نخواهد داشت.

دکتر صالحی نژاد در ارتباط با واگذاری در شرایط فعلی گفت: مشکل راکد ماندن پروژه در حال حاضر نبود منابع مالی در اجرای مابقی پروژه است و پیمانکار، مشاور و بقیه عوامل در حال حاضر سرکار حاضر هستند و با تامین منابع می توان در عرض دو یا سه ماه پروژه را تکمیل و ارائه داد.