image_printپرینت خبر

 به‌منظور بررسی وضعیت فعالیت نیروهای خدمات شهری در طرح‌های اجرا شده توسط مناطق، جلسه‌ای با عوامل ستاد معاونت خدمات شهری، مدیران ارشد ستاد و معاونان خدمات شهری مناطق ۱۰گانه برگزار شد.

در این جلسه، محمدرضا قربانیان تبریزی با تاکید بر ضرورت اجرای همه بخش‌های ابلاغی از سوی ستاد، گفت: تلاش شبانه‌روزی نیروهای خدمات شهری نباید با کم‌توجهی به برخی موارد زیر سوال برود و در این خصوص ضروری است تا همه معاونت‌های خدمات شهری مناطق، برنامه‌های ابلاغی ستاد معاونت خدمات شهری را به‌دقت اجرا کنند.

در این جلسه عملکرد معاونت‌های خدمات شهری مناطق ۱۰گانه شهرداری تبریز مورد بررسی قرار گرفت.