image_printپرینت خبر

جلسه مشترک مدیران عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار، سازمان میادین و سامان دهی مشاغل، شهرداری منطقه ۶ و مدیریت سرمایه گذاری پیرامون احداث بارانداز شهری در محل جلسات اداره سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری برگزار شد.
رضا جمالی مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز با اشاره به این طرح گفت:مقرر شد سازمان مدیریت حمل و نقل و بار با هماهنگی شهرداری منطقه ۶ مجوزهای لازم را از کارگروه زیربنایی اخذ نموده و شهرداری منطقه هماهنگی های لازم را جهت ترغیب و تشویق اصناف و کسبه مرتبط با موضوع انجام دهد.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای موجود، گفت: مدیریت سرمایه گذاری این پروژه را پس از تهیه بسته مشارکتی و انتشار فراخوان با اشخاص حقیقی و حقوقی اجرا خواهد کرد.
مجموعه بارانداز جدید با در نظر گرفتن نیازهای متعدد جانبی همانند جایگاه سوخت، انبار و دیگر ملزومات با دسترسی آسان به شاهراه های مواصلاتی احداث خواهد شد.