image_printپرینت خبر

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹ در شهرهای مختلف با قیمتی بین ۱۰۲ تا ۱۱۰ میلیون تومان به فروش می رسد. 

حداقل قیمت پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ نیز برابر با ۱۱۷ میلیون است که در جهرم برای فروش آگهی شده است.

حداکثر قیمت این خودرو در بازار ۱۲۶ میلیون تومان است.

پراید ۱۵۱ مدل نیز در شهرهای مختلف با قیمتی بین ۱۰۶.۵ تا ۱۱۲ میلیون تومان به فروش می رسد.  

نام و مدل

شهر

قیمت

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

بابل

۱۲۶ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

آستارا

۱۲۲ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

سنندج

۱۲۵ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

جهرم

۱۱۷ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

تهران

۱۲۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

هشتگرد

۱۰۷ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

تالش

۱۰۸ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

تهران

۱۰۲ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

کرمانشاه

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

اردبیل

۱۰۸ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

قائم شهر

۱۱۰.۵ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

سیرجان

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

تبریز

۱۰۶.۵ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

ایرانشهر

۱۱۲ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

آزادشهر

۱۰۹ میلیون

 

منبع: خبرآنلاین