سعیده فخرزاده گفت: ۱۲ تقاضا از جنس انواع نوترکیب، DNA ،mRNA  وIn Active  به سازمان غذا و دارو ارسال شده است. از این تعداد، هشت پیشنهاد پرونده فعال دارند، یکی از پرونده‌ها در سطح بالینی و دو مورد نزدیک به فاز بالینی هستند و ۵ مورد نیز فقط پرونده به سازمان ارایه کرده اند.

وی افزود: این نشان می دهد که در کشور ما ظرفیت های فراوانی برای تولید واکسن وجود دارد، که باید از آنها بهره برداری کنیم و در این خصوص کاری که به عنوان سازمان نظارتی انجام دادیم، کار رجیستری  برای تولید واکسن بوده است.

فخرزاده گفت: ضوابط تولید داروهای جدید و راهنمای صدور تولید واکسن کرونا را تهیه کردیم، همچنین  راهنمایی هایی برای انجام مطالعات در بخش حیوانی و بالینی نیز انجام دادیم.

وی ادامه داد: ما نمی خواهیم واکسنی که در کشور داشته باشیم  که از نظر سلامت و کارایی نسبت به محصول دیگر کشورها سطح در پایین تری باشد کمتر باشد، همچنین برای واردات نیز  ضابطه تعیین کردیم  .

فخرزاده گفت: موظفیم واکسنی را  تهیه کنیم که حداقل در کشور مبدا مجوز مصرف گرفته باشد، واکسن هایی که تاییدیه های نظارتی قوی دارند را تهیه و وارد کنیم.