image_printپرینت خبر

علی زینی وند گفت: ارتش در همه بحران ها در کنار همه مردم است و روحیه مردمی بودن در شما باعث افتخار است و در نهادهای نظامی سایر کشورهای جهان در این سطح این روحیه مردمی بودن وجود ندارد.

وی اظهار کرد: در موضوع کرونا ارتش خوب عمل کرد مخصوصا در پیک کنونی و امیدواریم پیک هایی مانند پیک پنجم را دیگر تجربه نکنیم.

استاندار کرمان با تشریح تحولات منطقه عنوان کرد: واقعا این روزها ماموریت های شما بسیار سخت و در جنوبشرق و شرق کشور اوضاع پیچیده است و ما باید در اوج آمادگی باشیم.

وی افزود: تحلیل این فضا سخت است و به نظر بنده تهدید جدی تری از گذشته در مرز ما است.

زینی وند در ادامه سخنانش گریزی به حواشی آرامستان جدید کرمان زد و گفت: در موضوع آرامستان اگر کمک های ارتش نبود ما با بحران روبه رو می شدیم.

 

منبع: ایسنا