image_printپرینت خبر

 

طرح های افتتاح شده در خداآفرین شامل ۳ پروژه آب‌رسانی آب شرب در بخش منجوان این شهرستان بود که با حضور مسئولان و مردم افتتاح شد. این پروژه ها شامل اجرای لوله گذاری شبکه توزیع روستای جانانلو به طول ۶ کیلومتر، احداث مخزن بتنی ۱۵۰ مترمکعبی روستای دریلو و تجهیز آن و احداث مخزن بتنی ۵۰ مترمکعبی روستای بابایلو و تجهیز آن است. برای اجرا و بهره برداری این پروژه ها  ۱۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

۳ طرح آبرسانی خداآفرین در راستای ارتقای کیفیت و دسترسی مردم این شهرستان به‌ ویژه روستاها به آب آشامیدنی سالم و بهبود شاخص‌ها به مرحله اجرا درآمده است.

در ورزقان هم ۲ مخزن ۳۰۰مترمکعبی فاز۲ مجتمع آبرسانی ستارخان در روستاهای لله لو و مهترلو با اعتبار ۴۵میلیارد ریال افتتاح شد.

آب این دو روستا پس از استحصال از چاه و منابع آب سطحی ذخیره و به صورت ثقلی تامین فشار می‌شود. با افتتاح این طرح ها ۷۰۰خانوار روستاهای بخش مرکزی ورزقان از نعمت آب شرب بهداشتی بهره مند شدند.