image_printپرینت خبر

شایان یکی از ۸۶۴ مجرمی است که در طرح رعد ۴۳بازداشت شده است. او فقط گوشی زنان را سرقت می‌کرد و دلیل عجیبی هم برای این کار داشت؛ انتقام.

چرا انتقام؟

چون عاشق زنی بودم که به من خیانت کرد و رفت. 

شکست عشقی باعث شد تا از زنان نفرت پیدا کنم. این شد که حس انتقام مثل یک خوره به جانم افتاد. تصمیم گرفتم برای ترساندن زنان و انتقام از آنها دست به سرقت موبایل هایشان بزنم.

تک رو بودی یا همدستی هم داشتی؟

نه. تنها بودم.

چطور سرقت می‌کردی؟

برای انجام سرقت یا پیاده می‌رفتم یا با موتور. شگردم این بود که در غرب تهران، طعمه هایم را شناسایی می‌کردم. اغلب آنها در حال صحبت با موبایل هایشان بودند یا پیاده راه می‌رفتند یا پشت فرمان بودند. در یک لحظه به سمتشان می‌رفتم و موبایل‌هایشان را می‌قاپیدم.

با گوشی‌های سرقتی چه می‌کردی؟

به مالخر می‌فروختم و با پول آن تفریح می‌کردم. چون من نیاز مالی ندارم. آرایشگرم و پول خوبی در می‌آورم. هدفم از سرقت، انتقام از زنان بود.

چند مورد سرقت انجام دادی؟

حدود ۳۰مورد.

منبع: رکنا