image_printپرینت خبر

مهمترین و بدیهی‌ترین استاندارهای واجب‌الرعایه در انعقاد و امضا هر قرارداد یا پروتکل یا توافقنامه و یاموافقت‌نامه‌های بین‌المللی دوجانبه و چندوجانبه و کنسرسیوم‌ها قطعا شناسائی و ملحوظ داشتن مصالح و منافع ملی و مردمی کشورمان‌ به عنوان اولویت اصلی می‌باشد که بدون تردید این مهم بعنوان سنگ بنا و ملاک ارزیابی هر اقدامی از سوی مسئولین ما ملحوظ میگردد.

لذا به هیچ وجه نباید ناراحتی و یا خوشحالی امریکا‌یی‌ها را مبنای ارزیابی و ملاک سنجش عملکرد خودقرار دهیم چرا که ترازویی قابل اتکا برای رد وبدل امتیازها در قراردادها و عملیات‌های آتی نیست.

حال اگر امریکایی‌ها و دیگر کشورهای صنعتی دنیا که فی‌الواقع کل اقتصاد دنیا را در اختیار دارند و دارای منافع مشترک‌ هستند و به زبان ساده دستشون توی یک کاسه هست اگر نظر واقعیشون را برای ملت ما وارونه جلوه دهند تکلیف این ارزیابی چی می‌شود؟ مضافا اینکه با گذشت زمان هم دریافتیم که انتظار از حضور بایدن در راس قدرت امریکا تاکنون بیهوده بوده و گشایشی در رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی و تنگناهای وضع شده بخصوص در حوزه بانکداری به عنوان فنداسیون مبادلات بین‌المللی برای ایران ایجاد نکرده است.

بنابراین قاعد تانباید بیش از این‌‌ فرصت‌ها را از دست داد ومعطل ماند لذا هر اقدامی در جهت رشد و توسعه اقتصادی با محوریت تامین منافع ملی کشورمان اساسا لازم و واجب ارزیابی میگردد.

بهروز نوروزی کارشناس ارشد علوم سیاسی و کارشناس خبره حوزه بانکداری