image_printپرینت خبر

 

مهندس اکبر فتحی در گفتگو با خبرنگاران ضمن اظهار این مطلب افزود:  برغم تحریم های موجود در حوزه غذا و ادوات کشاورزی توسط دول غربی و چالش های موجود در سال گذشته ، با اعمال سیاست هایی از قبیل بکارگیری بهینه ترویج های کشاورزی و افزایش استفاده از ابزارآلات و ادوات کشاورزی، استفاده بهینه و مطلوب از سموم ، قادر بودیم که ضریب مکانیزاسیون را افزایش و شاهد فزونی در زمینه تولیدات ارگانیک باشیم.

وی افزود: ضریب خود اتکایی محصولات و اقلام اساسی در سال ۱۳۹۹با بهره گیری از عواملی مثل افزایش بهره وری در واحد سطح، بهبود تراز کشاورزی و غذایی با حفظ منابع پایه تولید و هم چنین ارتقای امنیت غذایی با تکیه بر تولیدات داخلی افزایش یافته است و بدین طریق یکی از راهبردهای  مهم وزارت جهاد کشاورزی تحقق یافته است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در ادامه با بیان اینکه در مجموع ارزش تولیدات بخش کشاورزی استان معادل ۲۷ هزارمیلیارد تومان برآورد گردیده است گفت: ارزش تولیدات بخش کشاورزی در بخش زراعت ۷٫۵ هزارمیلیارد معادل ۲۷٫۵ درصد،  بخش باغبانی ۶٫۵ هزارمیلیارد معادل ۲۳٫۸ درصد، بخش دام وطیور ۱۲٫۸ هزارمیلیارد معادل ۴۷ درصد، بخش شیلات وآبزیان نیز۴۵۰ میلیارد تومان معادل ۱٫۷ درصد برآورد گردیده است.

 

 

            روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان