image_printپرینت خبر

در این جلسه که با حضور حسین کاغذلو فرماندار، شمس، دادستان عمومی و انقلاب، رئیس ندامتگاه و سایراعضا در محل  فرمانداری ورامین برگزار شد، بر لزوم رفع مشکلات خانواده زندانیان به ویژه مشکلات اقتصادی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی تأکید شد.

فرماندار ورامین دراین جلسه گفت: مشکلات و آسیب های اجتماعی همه افراد جامعه را تهدید می کند و در این میان خانواده زندانیان که سرپرست خود را در اختیار ندارند، بیش از دیگران در معرض این آسیب ها قرار دارند.

کاغذلو بیان کرد: در حمایت از خانواده زندانیان باید اولویت ها در نظر گرفته شود و با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود به مرور، این آسیب ها برطرف شود چرا که با محدودیت های موجود نمی توان به یکباره تمامی مشکلات را برطرف کرد.

فرماندار شهرستان ورامین گفت: برای رفع مشکلات خانواده زندانیان تمامی دستگاه ها باید وارد میدان شوند و هر یک با قبول یک مسئولیت، انجمن را در حمایت از این خانواده ها یاری رسانند.

در این جلسه حاج حسین خلیلی بار دیگر به عنوان مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان انتخاب شد.

 

منبع: ایسنا