image_printپرینت خبر

مهندس اکبر فتحی در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگاران گفت: امیدواریم با استفاده از این ظرفیت بتوانیم در ایجاد زیرساختهای کشاورزی اعم از احداث کانالهای آبیاری وانتقال آب از سدحاجیلرچای به اراضی بالا دست سد در اراضی کشاورزی خاروانا ، الگوی کشت اقتصادی در قالب کشاورزی مدرن و مناسب با شرایط اقلیمی منطقه را تدوین وعملیاتی کنیم .

وی بر توسعه کشت‌ گلخانه‌ای و دیگر روش‌های نوین کشت با توجه به بازده بیشتر محصولات کشاورزی در شهرستان ورزقان تاکید نموده تصریح کرد: حمایت‌های سازمان از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی و استقبال بخش خصوصی برای سرمایه‌‌گذاری در بخش کشاورزی می تواند به ایجاد اشتغال و افزایش تولید در این منطقه منجر شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با تاکید برای اتمام مطالعات احداث مجتمع گلخانه‌ای در بخش خاروانا، افزود: سد حاجیلار امکان بسیار خوبی برای رونق کشاورزی نوین در منطقه است و می‌بایست با مطالعات علمی و دقیق حداکثر استفاده را از سهم آب بخش کشاورزی این سد را به دست آورد.