image_printپرینت خبر

داود طالب‌نژاد اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل ارتقای سطح درآمد منطقه، تلاش مضاعف توأم با علاقه خدمت به شهروندان است. به‌خصوص در حوزه تخلف‌یابی که باید حق و حقوق شهرداری که همانا حق و حقوق سایر شهروندان است را مطالبه و ارائه خدمات کرد.

وی افزود: خوش‌رویی و رفتار توام با راهنمایی‌های دقیق و کافی به شهروندان راهکار دیگری در افزایش مشارکت و همراهی دو طرفه شهروندان با شهرداری است. به‌طوری که اگر درخواست‌های شهروندان با مشکل قانونی نیز مواجه شود، می‌توان با راهنمایی‌های قانونی و تشریح درست و دقیق موضوع، از ایجاد ذهنیت منفی نسبت به مجموعه ممانعت کرد.

شهردار منطقه ۳ تبریز تصریح کرد: درخواست‌ها، انتقادها و پیشنهادهای ارباب رجوع عامل دیگر نیل به موفقیت در ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهر و شهروندان است که با استخراج نتیجه گزارش‌ها، می‌توان بر زوایای پنهان بروز مشکلات واقف شده و در راستای بهینه‌سازی کارها اقدام کرد.

وی با تشکر از تلاش و زحمات کارکنان مجموعه شهرداری منطقه ۳ به جهت کسب رتبه دوم وصول درآمدهای نقدی در بین مناطق ۱۰گانه شهرداری تبریز، گفت: جلسه درآمد منطقه برای ارتقای سطح درآمد بیشتر جهت ارائه خدمات مناسب و مطلوب‌تر به شهروندان، صبح روزهای یکشنبه هر هفته قبل از وقت اداری تشکیل خواهد یافت.