image_printپرینت خبر

در این جلسه امیر آهن جان بر لزوم همکاری همه جانبه سازمانها جهت انعکاس فعالیت های شهرداری اهواز تاکید کرد.

وی گفت: روابط عمومی به مثابه بلندگوی هر سازمان باید انعکاس دهنده اخبار و عملکرد آن باشد و اقدامات و کارهای مثبت انجام شده را که سبب تزریق روحیه امید و نشاط در شهروندان می شود، انعکاس دهد.

امیرآهن جان همچنین بر لزوم هماهنگی و تعامل ادارات ارتباطات سازمانها با اداره کل ارتباطات مرکز تاکید کرد و افزود: برای پرهیز از موازی کاری ادارات ارتباطات باید مرکز را در جریان فعالیتهای خود قرار دهند.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز همچنین با اشاره به ضروری دانستن حضور مدیران ارتباطات در دوره های آموزشی و ارتقا و بروز رسانی دانش و اطلاعات خود در زمینه های کاری عنوان کرد: شرکت در دوره‌های آموزشی زمینه کسب مهارت‌های خاص و انجام بهتر امور را برای افراد و به تبع آن برای سازمان فراهم می‌کند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: این جلسات بصورت ماهانه تداوم داشته باشد.