image_printپرینت خبر
بهرام ایران نژاد با اعلام این خبر افزود: با توجه به محدودیتهای کرونایی فعلی ، دوره‌های مذکور به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار خواهد شد ولی اخذ آزمون به صورت حضوری و با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به شرایط لازم برای حضور در این دوره‌ها گفت: ازآنجایی‌که یکی از شروط حضور در دوره آموزش فناوری اطلاعات ، داشتن حداقل سه سال سابقه کار می‌باشد، تقاضای حضور ازطرف همکاران زیاد است و بر اساس این استقبال ، این دوره‌ها در طول سال چندین بار برگزار خواهد شد و دیگر نگران تکمیل ظرفیت کلاس‌ها یا فشردگی برنامه‌های خود نباشند.

ایران نژاد ادامه داد: منابع آموزشی و زمان برگزاری آزمون در سامانه خدمات کارکنان شهرداری تبریز موجود است و همکاران عزیز می‌توانند با مراجعه به آن ، از شرایط و نحوه برگزاری آزمون مطلع گردند.

مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز با تاکید بر ضرورت بهره مندی کارکنان از مهارت های هفتگانه فناوری اطلاعات گفت: اجرای سیاست های شهر هوشمند در تبریز وارد فاز جدیدی شده است و بر اساس برنامه راهبردی مصوب، آموزش ضمن خدمت کارکنان از این قضیه مستثنا نیست و در بروزرسانی اطلاعات و توانمندی پرسنل نقش بسزایی داشته و در افزایش بهره وری و کارایی و در نهایت تعالی سازمانی موثر می باشد.

ایران نژاد افزود: دوره هـای ضـمن خـدمت ICDL یکـی از انـواع آمـوزش نیـروی انسـانی است کـه از راهکارهای مناسب برای حفظ و نگهداری کارکنان در سازمان و ارایه برنامه های آموزشی مناسب و باکیفیت بوده و اجرای چنین برنامه هـایی تـأثیر بسـیار مهمـی در افـزایش تعهـد کارکنـان بـه سازمان و جلوگیری از تحلیل رفـتن ذخیـره دانـش و مهـارت موجـود در سـازمان دارد.

وی در پایان گفت: علیرغم وجود برخی محدودیتهای کرونایی ، خوشبختانه برنامه های آموزشی شهرداری تبریز به صورت منظم و مستمر درحال برگزاری است و به دلیل اخذ رتبه اول کشوری در سال گذشته، مجوز برگزاری این دوره ها به گروه آموزش شهرداری تبریز اختصاص یافته است.