image_printپرینت خبر

 در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتباط مستقیم با شهروندان، جلسه ملاقات عمومی مردمی عالی پور سرپرست شهرداری اهواز شهردار صبح امروز برگزار شد.

برپایه این گزارش برگزاری این جلسات با توجه به پیچیدگی برخی مشکلات و تمایل شهروندان برای دیدار چهره به چهره با شهردار انجام می شود تا رسیدگی به مطالبات و مشکلات شهروندان در حوزه های شهری، با هم اندیشی با مدیران و معاونین شهردار واحدهای شهری صورت گرفته و مشکلات در پروسه زمانی کوتاهتری انجام می شود.

گفتنی است امروز همچنین همزمان با دیدار مردمی شهردار، مدیران مناطق و مدیران عامل سازمانها در مناطق و سازمانهای مربوطه با شهروندان دیدار عمومی داشتند.

 

منبع: سایت شهرداری اهواز