image_printپرینت خبر
سیّدرضا رهنمای توحیدی افزود: این استان دارای ۶۸ شهر و ۲۷۳۰ روستا می باشد که به حول و قوه الهی تمامی شهر ها و ۲۲۶۴ روستای آن تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این استان از لحاظ گازرسانی، سبز بوده و دورترین نقاط مرزی آن نیز از گاز طبیعی بهره مند گردیده است.
وی با اشاره به سایر شاخص های اجرایی اظهار داشت: برای بهره مندی ۹۹٫۶ خانوار شهری و روستایی در استان، ۲۲۹۴۰  کیلومتر شبکه گازرسانی اجرا و ۶۷۹۷۶۴  انشعاب نصب گردیده است.
توحیدی با اشاره به مزایای گازرسانی در بخش روستایی، اذعان نمود: کاهش مهاجرت و حاشیه نشینی در شهرها، رونق کشاورزی و تولیدات دامی و توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست مهم ترین ارمغان گاز در بخش روستایی می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان با توضیح اینکه کمترین تعرفه گازبهاء مربوط به بخش کشاورزی است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۹، بالغ بر۲۰۸ میلیون مترمکعب از حجم گاز مصرفی استان به بخش های کشاورزی اختصاص داشته است.