image_printپرینت خبر

حبیب امین زاده با بیان این ‌که پیش بینی ‌های لازم در ارتباط با احتمال بروز قطع انرژی بنگاه ‌های تولیدی به ویژه برق از طریق دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته است، گفت: در جلسات هماهنگی وزارتخانه ‌های نفت و نیرو تمهیدات مورد نیاز به ویژه در بخش تامین سوخت مورد نیاز واحدهای دارای دیزل ژنراتور در زمان قطع برق اتخاذ شده است.