image_printپرینت خبر

تعدادی از شهروندان در مقابل شهرداری اهواز در میدان الغدیر تجمع اعتراض آمیز کردند.

photo_2021-11-14_11-30-53

photo_2021-11-14_11-30-52

photo_2021-11-14_11-30-49