image_printپرینت خبر

محمدرضا قربانیان تبریزی با تاکید بر توجه ویژه به تخلیه به‌موقع باکس های زباله در سطح شهر، بر شستشو و گندزدایی باکس ها در مناطق دهگانه شهرداری تبریز تاکید کرد.

وی افزود: گاهی در برخی مناطق شهر گزارش هایی مبنی بر عدم تخلیه به موقع باکس های زباله گزارش می شود که ضرورت دارد همکاران ما در مناطق دهگانه نسبت به تخلیه به‌موقع و جلوگیری از انباشت زباله در باکس ها و همچنین محل استقرار باکسها در حوزه های کاری خود جلوگیری کنند.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز اظهار کرد: از شهروندان محترم انتظار می رود از رهاسازی کیسه های زباله در آبروها و مکان هایی غیر از باکس های زباله خودداری کنند و هرگونه مورد مربوط به تنظیف و پاکسازی معابر را به سامانه ۱۳۷ گزارش کنند تا همکاران ما در اسرع وقت نسبت به رفع موضوع اقدام کنند.