علیرضا رییسی افزود: برخی افراد به طور کلی اظهارات ضد علم و تکنولوژی دارند. این مختص به ایران نیست و حتی در آمریکا و کشورهای دیگر نیز این افراد هستند که با تزریق واکسن مخالفت می‌کنند. برخی می‌گویند به نوعی از واکسن اطمینان ندارند و نمی‌زنند و عده دیگری کلا با واکسن مخالف هستند.

وی ادامه داد: وقتی داریم برای تولید و خرید واکسن اقدام می‌کنیم، این واکنش وزارت بهداشت است و این اظهارات هیچ تاثیری در برنامه وزارت بهداشت ندارد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: واکسنی مثل واکسن کرونا باید در دسته واکسن‌هایی مثل آنفلوآنزا به نگاه کرد و تزریق آن اجباری نیست. در نتیجه افرادی که نمی‌خواهند واکسن بزنند، می‌توانند این کار را انجام ندهند.

وی افزود: اقدامات زیادی در زمینه خرید واکسن کرونا انجام شده تا بتوانیم واکسنی را وارد کنیم که مطمئن باشد. در حال حاضر ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن از صندوق کوواکس پیگیری می‌کنیم. قبل از فروردین ۱۴۰۰ امیدواریم تعدادی واکسن وارد کنیم تا بر اساس اولویت این واکسن‌ها تزریق شود.