image_printپرینت خبر

مهندس اکبر فتحی در جلسه بررسی موانع تولید که با حضور دکتر مرتضی حنیفه زاده مشاور وزیر جهادکشاورزی و در جلسه رفع موانع تولید تشکل های تعاونی بخش کشاورزی در محل اتاق جلسات سازمان برگزار شده بود ، با تقسیم بندی کلیه موانع حوزه کشاورزی به دو بخش گفت: بخشی از مشکلات و موانع موجود در بخش کشاورزی در داخل وزارت و بخشی دیگر به خارج از وزارت جهاد کشاورزی مربوط است.

وی افزود: بخش کشاورزی با دو مشکل اساسی مواجه است که شامل ناکارایی بازرگانی محصولات کشاورزی و عدم وجود نظام بهره برداری مشخص در اراضی کشاورزی می باشد.

وی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی با تفویض اختیار به نماینده خود در استان ها می تواند به تسریع در رفع موانع تولید کمک کند، افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان ها نماینده وزارت در استان ها هستند و مشکلات و موانع پس از بررسی در کمیته های فنی، کارگروه ها و کمیسیون های کشاورزی استانی می تواند با سرعت بیشتری تحلیل، بررسی و تصمیم گیری گردد.

مهندس فتحی به اشاره به موانع تولید در خارج از وزارت جهاد کشاورزی گفت: بعضاً برخی دستورالعمل ها بدون تجزیه ، تحلیل و بررسی کارشناسانه صادر می شوند و برخی دستگاه ها با توجه به قدرتی که دارند، دستورالعملها را لازم الاجرا کرده که در این شرایط، بهره برداران و تولید کنندگان تمایلی برای تولید نداشته و برخی سرمایه گذاریها بدون نتیجه، به هدر می روند.

وی به تغییرات فراوان در دستورالعمل ها و تعرفه های صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرده و افزود: تغییرات در تعرفه ها در دو حالت اتفاق می افتد، یک زمانی که محصولات تولید شده کاهش یافته و در داخل کشور نیاز وجود دارد که باید تعرفه ها افزایش یابد و صادر کننده توجیه اقتصادی برای صادرات نداشته باشد و دوم زمانی که محصولات به وفور تولید شده و نیاز داخل کشور رفع شده که  باید تعرفه ها کاهش یابد تا صادر کننده با صادرات محصول ارز وارد کشور کرده و به اقتصاد جامعه و مملکت کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه برنامه ریزی سازمان در رابطه با رفع موانع تولید در سال ۱۴۰۰ با توجه به شعار سال تعیین شده توسط مقام معظم رهبری در همان روزهای اول شروع سال تعیین شده است، گفت: خوشبختانه بررسی موانع تولید و مشکلات در پشتیبانی در کمیته استانی تولید، پشتیبانی و مانع زدایی که در ابتدای سال تشکیل شد، انجام شده و جمع بندی آن توسط معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی و معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان تنظیم و در قالب یک کتابچه که مواردی از قبیل اعتبارات دولتی، تسهیلات ،رویکردها و راه کارهای بخش کشاورزی استان است، تهیه شده است و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده شده است که انشالله با تسریع در بررسی این مشکلات و برگزاری جلسات فنی، بتوانیم موانع بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی و کشور را برطرف کنیم.