image_printپرینت خبر

در این جلسه مهندس ایمانلو ضمن تشکر از فرصت ایجاد شده و تشکیل جلسه، به تبیین اهداف و برنامه های شرکت آب و فاضلاب در راستای افزایش فرهنگ عمومی مصرف پرداخت.
وی با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضلاب شرکتی خدماتی و مردم محور می باشد گفت : توجه وافی وکامل به موضوع افزایش فرهنگ عمومی جامعه در قبال مصرف آب و بحث صرفه جویی، موضوع با اهمیت و مهمی بوده که انتظارها از دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی به عنوان متولی این امر بسیار و بحق می باشد.
وی افزود: باید اقدامات و عملکرد شرکت آب و فاضلاب به نحو درست و شایسته و مستمر به دید عموم گذاشته شود تا بتوان زحمات کارکنان شرکت آب و فاضلاب در شهرستان ها و کل استان انعکاس داد.
وی اشاره کرد: اگر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در سطوح بالا و به نحو احسن انجام پذیرد و زحماتی که در عقبه ی تولید و آبرسانی  و رساندن آن به دست هموطنان صورت می پذیرد به درستی منعکس گردد ، مطمئنا هموطنان عزیز نیز زحمات عزیزان در شرکت آب و فاضلاب را بی پاسخ نخواهند گذاشت.
وی همچنین گفت: ما باید در عرصه اطلاع رسانی و آگاهی بخش عمومی مردم عزیز، سهم شایان و جلوتر از سایر بخش ها داشته باشیم و شرکت آب و فاضلاب همیشه آماده است که ایده های جدید و نو و درست را پذیرفته و استفاده نماید.
در این جلسه مهدی پورآقاجان مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت، گزارشی از عملکرد سال ۹۹ در حوزه روابط عمومی و آموزش همگانی ارائه نمود.
و ی گفت: در بخش اطلاع رسانی و در حوزه رسانه ای اقدامات خوب و سازنده ای انجام پذیرفته که میتوان به برگزاری (اسپانسری) ۳۰ برنامه مسابقه تلوزیونی ، ۵۰ عدد برنامه عملکردی در حال بخش از شبکه استانی، (اسپانسری)۳۰ برنامه مسابقه رادیویی ، و برنامه های رادیویی و تلوزیونی مختلفی که مدیریت عامل  و معاونین شرکت  در رسانه ملی حضور یافته اند اشاره نمود .
وی افزود : در حوزه تبلیغات محیطی  ۲۵ بنر فعال در سطح کلانشهر تبریز نصب گردیده که برنامه داریم در پیک مصرف سال آینده تعداد آن به ۱۰۰ عدد افزایش دهیم؛همچنین حدود ۲۵ دستگاه اتوبوس شهری به صورت فعال برای مدیریت مصرف وجود دارند که برنامه این هست که  آن را به ۲ دستگاه اتوبوس بزرگ آب تبدیل نموده و به شکل دائمی در سطح شهر حضور یافته و با ارائه خدمات و مشوق هایی به منظور مدیریت مصرف، فعالیت نمایند. حدود ۵۰۰۰ بسته ۱۰ تایی، ماسک های کودک و بزرگسال با شعار های مدیریت مصرف در سطح شهر توزیع گردیده است.