image_printپرینت خبر

دانشگاه ایلام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس شرایط موجود و اعلام ستاد ملی و ستاد استانی مدیریت مبارزه با بیماری کرونا خدمات این دانشگاه تا تغییر شرایط کرونایی تمام خدمات آموزشی، پژوهشی، اداری، فرهنگی و دانشجویی به صورت کاملاً غیر حضوری ارائه می‌شود و اعضای هیأت علمی، مدیران گروه‌های آموزشی و ادارات خدمات آموزشی در سطح دانشگاه و دانشکده‌ها مانند سال گذشته موظف‌اند در سامانه‌های آموزشی و گروه‌های مجازی ایجاد شده پاسخگوی درخواست‌ها و مشکلات آموزشی دانشجویان باشند.

همچنین تمام کلاس‌های آموزشی براساس برنامه‌های قبلی از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه اجرا  و دفاع از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری کماکان به صورت مجازی و بدون نیاز به مراجعه و حضور دانشجویان انجام می‌پذیرد.

واحدهای آموزشی مؤظف‌اند تدابیر و مجوزهای لازم را برای ادامه مطلوب پروژه‌های در حال اجرا و غیرقابل توقفِ دانشجویان تحصیلات تکمیلی با رعایت کاملِ موازین بهداشتی با تأیید و هماهنگی معاونت‌های آموزشی و دانشجویی اخذ نمایند.

از مراجعین و دانشجویان ارجمند انتظار می‌رود ضمن خودداری از هرگونه مراجعه حضوری به دانشگاه درخواست خود را از طریق سامانه‌های مربوطه پیگیری نمایند و  انتظامات دانشگاه از ورود مراجعین جلوگیری خواهد کرد.

ضروری است کارکنانِ دورکار، امور و خدمات سازمانی را از طریق سامانه اتوماسیون در اسرع وقت انجام دهند و تماسهای کاری را در ساعات اداری پاسخگو و پیگیر باشند. عدم انجام وظیفه و مسئولیت در قبال ارباب رجوع در ساعات اداری غیبت تلقی می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: تمام پروژه‌های عمرانی دانشگاه با نظارت دفتر فنی دانشگاه فعال خواهند بود و حضور کارکنان بخش‌های حفاظت فیزیکی و حفاظت از تأسیسات در دانشگاه الزامی است.

بر اساس اعلام هفتگیِ وضعیت شهرها، برای ممانعت از ایجاد وقفه در انجام فعالیت‌های ضروری واحدهای ستادی، حضور حداقل نیروی انسانی (تا حداکثر یک سوم) با تشخیص و هماهنگی مسئول مربوطه مجاز است.

 

 

منبع: ایسنا