تراب محمدی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به بارش برف طی روزهای پنجشنبه و جمعه، شهروندان تبریزی تماس هایی را با سامانه ۱۳۷ داشتند که همه این تماس ها در خصوص نمک پاشی و برف‌روبی معابر بوده است.

او ادامه داد: بر این اساس روز پنجشنبه ۱۷۶۱ تماس و روز جمعه نیز ۲۴۱۹ تماس از سوی شهروندان با سامانه ۱۳۷ شهرداری تبریز ثبت شده است.

محمدی گفت: طی روزهای گذشته، همکاران اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی همپای دیگر خادمان و کارگران شهرداری تبریز در طول ساعات شبانه روز در خدمت شهروندان بودند.

او افزود: همه تماس های دریافتی از سوی این اداره، جهت بررسی و رفع مشکل به معاونت های خدمات مناطق ارجاع داده شده و به اغلب موارد نیز رسیدگی شده است.