بهرام ایران نژاد افزود: در راستای مشارکت شهروندان در تصمیمات مدیریت شهری برای اداره و توسعه متوازن شهر تبریز طبق روال سالهای قبل،   دفتر تحول و نوسازی شهرداری تبریز ضمن همکاری با دفتر برنامه و بودجه با برگزاری فراخوان بودجه سال ۱۴۰۰  در ۷ محور تخصصی عمران، شهرسازی، حمل و نقل  و ترافیک، فرهنگی و اجتماعی، خدمات شهری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ملی و اقتصادی با شاخص های ذیربط نسبت به درج نظرات و پیشنهادهای شهروندان بصورت مجازی اقدام کرد که بر این اساس بیش از ۳۰۰ پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادهای شهرداری تبریز توسط شهروندان فهیم تبریزی ثبت و اعلام وصول شد.

ایران نژاد اظهار داشت: بعد از پایش و بررسی مجموع ۳۲۳ پیشنهاد توسط کارشناسان در نهایت این دفتر ۱۳۹ مورد پیشنهاد مرتبط را با وظایف شهرداری برای اعمال در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز به دفتر برنامه و بودجه ارسال شد که در این رابطه پیشنهادهای مهم و تاثیر گذار در حوزه های حمل و نقل و ترافیک- سیما و منظر و فضای سبز شهری و همچنین اجرای پروژه های ارزشمند عمرانی نسبت به سایر زمینه ها قابل توجه و چشمگیر بود.

وی تصریح کرد: با توجه به سیاست کاری شهرداری تبریز در مورد شفافیت و تحقق شعار (هر شهروند یک شهردار) شهروندان در هر موقع می توانند نظرات و پیشنهادهای سازنده خود را در زمینه های مختلف مدیریت شهری در سامانه نظام پیشنهادها ثبت و از طریق این سامانه پیگیر پیشنهادهای خود شوند.