image_printپرینت خبر

بررسی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی نشان می دهد، ۳۷۷ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام و بهزیستی جزء خانوارهای دهک‌های بالای اقتصادی یعنی دهک‌های ۷ تا ۱۰ هستند.

این پدیده نیازمند بررسی می‌باشد که آیا این خانوارها از کمبود اطلاعات و داده‌های اقتصادی در نهادهای حمایتی سوءاستفاده کرده و مستمری دریافت می‌کنند یا اینکه این خانوارها کم‌درآمد بوده اما با اجاره حساب‌های شخصی، کارت‌های بانکی و حتی اسناد هویتی به فراریان مالیاتی، پولشویان و دیگر متخلفان به جمع پردرآمدها پیوسته‌اند؟