image_printپرینت خبر

این درحالی است که دهک اول مناطق روستایی کشور که فقیرترین یا کم‌درآمدرتن دهک در کشور است، ماهانه فقط ۴۳۶ هزار تومان هزینه کرده است. به عبارتی فاصله هزینه‌های دهک دهم شهری با دهک اول روستایی ۳۳ برابر است.

قابل ذکر است در سال ۹۲ این فاصله ۱۸ برابر بوده است. طبق این آمارها، طی سال ۱۳۹۲ هزینه ماهانه دهک دهم شهری درحالی ۴ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان بوده که این میزان برای دهک اول روستایی ۲۴۴ هزار تومان بوده است. طی این مدت هزینه‌کرد دهک دهم ۳/۲ برابر و هزینه‌کرد دهک اول روستایی ۱/۸ درصد رشد داشته است.

 

منبع: ۹۰ اقتصادی