image_printپرینت خبر

یکی از اهالی پنجشیر می‌گوید که طالبان به خانواده‌های مناطق مختلف پنجشیر گفته‌اند که “باید خانه‌های خود را ترک کرده و به کابل بروند.” او می‌گوید که “طالبان اهالی پنجشیر را مورد ستم قرار داده و کوچ اجباری می‍‌‌‌دهند.”

در یک نوار ویدیویی ده‌ها موتر (خودرو)، از جمله بس (اتوبوس) و کامیون دیده می شود که مردم با وسایل خود در داخل دره پنجشیر توقف داده شده‌اند.

افرادی‌ که در کنار جاده انتظارحرکت این کاروان را می‌کشند، می گویند نمی‌دانند که چرا طالبان این کاروان را که متشکل از صد‌ها خانواده است ساعت‌ها متوقف کرده‌اند.

یک فرد دیگر می‌گوید “مردان شماری از خانواده‌هایی ‌که به سوی کابل کوچ اجباری داده شده بودند توسط طالبان بازداشت و به جای نامعلومی انتقال یافته‌اند.”

علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی ‘جبهه مقاومت ملی ‘ با انتشار یک نوار ویدیویی که توسط موبایل ضبط شده است، نوشته است که هزاران تن از باشندگان پنجشیر از خانه‌هایشان رانده شده‌اند.

وی نوشته است که “طالبان دست به تصفیه قومی می‌زنند و دنیا دارد با بی تفاوتی نظاره می‌کند.” او گفته است: ما از جامعه جهانی می‌خواهیم تا به این “جنایات جنگی” پایان دهد.

 

 

 

منبع: انتخاب