سیدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به اینکه همزمان با برودت هوای استان و افزایش مصرف گاز طبیعی، به منظور جلوگیری از هدررفت گاز و بهره مندی بدون وقفه همه مصرف کنندگان گاز، نحوه مصرف گاز در ادارات و سازمان های دولتی پایش می شود، گفت: در سال جاری بیش از ۷۲۹۱ مورد از ادارات و سازمان‌های استان بازدید شده است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: این طرح همه ساله بر اساس دستورالعمل ها و چک لیست های مدوّن ارزیابی شده و علاوه بر سنجش وضعیت موجود، راهکارهای اجرایی باهدف کاهش هدررفت گاز توسط امور مشترکان به ادارات مربوطه ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه در فصول سرد سال و برودت شدید هوای استان، اولویت شرکت گاز، تأمین نیاز گرمایشی بخش های خانگی است، اظهار داشت: عدم رعایت الگوی مصرف بهینه در سایر بخش های مصرفی، منجر به افت فشار در مناطق دورافتاده استان خواهد شد از اینرو سازمان ها و بخش های تولیدی و صنعتی می بایست صرفه جویی در مصرف گاز را جدّی تلقی کرده و به منظور پایداری جریان گاز در شبکه سراسری، دستورالعمل های صرفه جویی را رعایت کنند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی بر ضرورت رعایت دمای ۱۸ تا۲۱درجه (دمای رفاه) به منظور بهره مندی همه هموطنان از گرمایش موردنیاز روزهای سرد زمستانی تاکید کرد.