image_printپرینت خبر

یک پژوهشگر حوزه امور شهری، رفع حاشیه نشینی و ساماندهی بافت های حاشیه نشین شهر را مستلزم نگاه فراگیر به این معضل دانست.

مهندس «شهرزاد دانش فر» اظهار کرد: گسترش فضایی بی رویه و بدون برنامه شهرهای بزرگ و متوسط کشور در چند دهه گذشته باعث شکل گیری بافت‌ های جدید شهری در مجاورت شهرها و جابجایی ساکنان و کاربری های شهری به نواحی جدید گردیده است که در نتیجه این جابجایی، به تدریج بافت ‌های قدیمی شهرها کارکرد و حیات اجتماعی اقتصادی خود را از دست داده ‌اند و این بافت ‌ها با از دست دادن حیات شهری خود، به سمت رکود و فرسودگی گرایش پیدا کرده‌اند.

وی افزود: در این میان ساماندهی بافت حاشیه نشین و توسعه متوازن شهر مساله مهمی است که غالباً به فراموشی سپرده شده است.

این پژوهشگر حوزه امور شهری اضافه کرد: متاسفانه فقر شهری، فقر درآمدی، فقر خدماتی و فقر زیر ساختی شهرها از جمله معضلاتی است که حاشیه شهرها با آنها روبرو هستیم و ساماندهی این امر مستلزم نگاهی فراگیر وعمومی‌ به این موضوع است.

مهندس دانش فر گفت: برای حل این مساله باید بپذیریم که این معضل در تمام شهرهای کشور فراگیر شده و اینکه عده ای در نقش کارشناسِ همه چیز دان، با شعار و یا وعده خدمات روتین شهری نمی‌توانند این معضل را حل کنند.