image_printپرینت خبر

احمد مومنی راد، در این باره گفت: در جلسه دادگاه امروز به پرونده متهم مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان به اتهام نشراکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع رسیدگی شد و با نظر هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم با اکثریت آرا مجرم تشخیص داده نشد.

 

منبع: ایسنا