داوود فنایی در گفت‌وگو با روزنامه گل از دغدغه قهرمانی شان در آسیا گفته است: «می خواستیم قهرمان شویم. این دغدغه را داشتیم اما عده ای ایرانی با پرچم اولسان رقصیدند.»

او در بخش دیگری از گفت‌وگویش با این روزنامه اشاره به زمین خراب نساجی در قائمشهر کرده و در این باره گفته است: «خارجی ها با دیدن تصاویر زمین بازی ما را مسخره کردند و این برازنده فوتبال ایران نیست.»