image_printپرینت خبر

محمد جواد دهقانی افزود: رتبه بنــدی کیو اس توسط مؤسسه “کاکارلی سیموندز” در کشور انگلیس صورت می گیرد و از سال ۲۰۱۰ به صورت مستقل دانشگاه های دنیا را مورد ارزیابی قرار می دهد.

وی یادآور شد: نتایج رتبه بندی سال ۲۰۲۲ کیو اس، ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ( ۸ Jun)  منتشر شد. در این رتبه بندی هزار و ۳۰۰ دانشگاه از سراسر جهان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

رییس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری تصریح کرد: در رتبه بندی اخیر کیو اس، ۶ دانشگاه از ایران حضور داشتند. دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۳۸۱ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۶۵ به ترتیب دانشگاه های اول و دوم ایران هستند و دانشگاه تهران با رتبه ۵۳۰-۵۲۱ در رتبه سوم قرار دارد.

دهقانی ادامه داد: دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه ۵۵۰-۵۴۱، دانشگاه شیراز با رتبه ۸۰۰-۷۵۱ و دانشگاه شهید بهشتی با رتبه۱۲۰۰ -۱۰۰۱ دیگر دانشگاه های حاضر در این رتبه بندی هستند.

وی افزود: در رتبه بندی کیو اس در سال ۲۰۲۲ تمام دانشگاه های ایران نسبت به سال گذشته از لحاظ رتبه ارتقا پیدا کرده اند.

 رییس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری اظهار داشت: بر اساس حضور سه دانشگاه صنعتی در این رتبه بندی که نیمی از دانشگاه های حاضر را تشکیل می دهند و ۲ دانشگاه اول نیز دانشگاه صنعتی هستند، می توان گفت که دانشگاه های صنعتی به نسبت اینکه تعداد آنها از دانشگاه های جامع و علوم پزشکی کمتر است، در این رتبه بندی عملکرد بهتری داشته اند.

دهقانی همچنین گفت: در این رتبه بندی تعداد ۲۴ کشور اسلامی حضور داشته اند. در میان کشورهای اسلامی کشور مالزی با  ۲۲ دانشگاه (با بهترین رتبه ۶۵)، ترکیه  با ۲۱ دانشگاه (بهترین رتبه ۵۲۰ -۵۱۱) و اندونزی با ۱۶ دانشگاه (بهترین رتبه ۲۵۴) بیشترین تعداد حضور را دارند. همچنین کشور مالزی بهترین رتبه در بین دانشگاه های کشورهای اسلامی را نیز به دست آورد.

وی ادامه داد: موسسه تکنولوژی ماساچوست(MIT)، دانشگاه آکسفورد (انگلیس)، دانشگاه استنفورد (آمریکا)، دانشگاه کمبریج (انگلیس)، دانشگاه هاروارد(آمریکا)، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا (کلتک) (آمریکا)، امپریال کالج لندن (انگلیس)، موسسه فناوری زوریخ (سوئیس)، دانشگاه یو سی ال (انگلیس)، دانشگاه شیکاگو به ترتیب ۱۰ دانشگاه برتر جهان در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۲ کیو اس شناخته شدند. لازم به ذکر است دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) در رتبه جهانی ۱۱ قرار دارد.

رییس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری همچنین گفت:روش شناسی رتبه بندی جهانی کیو اس بر اساس دامنه گسترده ای از فعالیت های دانشگاهی طراحی شده است. دانشگاه ها توسط ۶ شاخص در قالب چهار حوزه کلی آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین المللی سازی ارزیابی می شوند.

وی تاکید کرد: در رتبه بندی جهانی کیو اس، بررسی شهرت دانشگاه با وزن ۴۰ درصد، ارزیابی کارفرمایان با وزن ۱۰ درصد، نسبت اعضای هیأت علمی بین المللی با وزن پنج درصد، نسبت دانشجویان بین المللی با وزن پنج درصد، میزان استنادات به ازای هر عضو هیأت علمی با وزن ۲۰ درصد و نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو با وزن ۲۰ درصد جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه ها بهره برده است.

دهقانی خاطرنشان کرد: همچنین، پایگاه رتبه بندی کیو اس در ارزیابی خود در شاخص های مربوطه به خصوص اندازه گیری تاثیر پژوهش، اطلاعات پنج ساله موجود دانشگاه ها را در پایگاه استنادی اسکوپوس مورد بررسی قرار می دهد.