image_printپرینت خبر

حسین دهقان در نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت: اینجانب حسین دهقانی پوده (معروف به حسین دهقان ) با توجه به حضور افرادی از جناح های سیاسی وافراد مستقل ضرورتی به ادامه حضور نمی بینم و انصراف خود را از کاندیداتوری اعلام و تمام ظرفیت خود را در خدمت نظام وانقلاب وکاندیدای جبهه انقلاب و در راس آن جناب آقای رییسی قرار میدهم.