image_printپرینت خبر

پرویز اوسطی کرد: بهتر است این یارانه به خود مردم مستقیما برسد تا هم جلوی فساد گرفته شود و هم خود مردم تصمیم بگیرند که چه چیزی می‌خواهند بخرند.

او گفت: برای ارز ۴۲۰۰ نه دولت به جمع‌بندی نهایی رسیده است و نه مجلس.